Dasho Karma Y Raydi

Interim Advisor, Ministry of Energy and Natural Resources,

Royal Government of Bhutan.

Mr. Sanjeev Kumar Yadav

Managing Director

Date of joining: 19th July 2022.

NA

NA

NA

Shri Siya Sharan

Director (Finance),

Date of joining: 29th Aug 2023.

NA

NA

NA